0

Chưa có sản phẩm trong
giỏ hàng

  • Dự toán khối lượng sơn ngoài trời

    "Công thức ước lượng Diện tích sơn ngoài trời : S ngoài trời = (d+r) x 2 x số tầng x 3,5
    (phần diện tích nào bị che/ốp gạch thì BẠN tính tay rồi trừ ra nhé)"

  • Dự toán khối lượng sơn trong nhà

    "Công thức ước lượng Diện tích sơn trong nhà: S trong nhà = S ngoài trời x 2
    (phần diện tích nào bị che/ốp gạch thì BẠN tính tay rồi trừ ra nhé)".

Diện tích cần bả

Diện tích sơn lót

Diện tích sơn phủ

Mua ngay

Xuất file PDF

Diện tích cần bả

Diện tích sơn lót

Diện tích sơn phủ

Mua ngay

Xuất file PDF

Ghi chú:

Bảng dự toán trên được tính toán một cách tương đối dựa trên các thông số được ghi trên bao bì sản phẩm do chính hãng cung cấp và các thông số tính toán riêng của dalabd.com.

Trong thực tế tùy vào điều kiện thi công mà mức hao hụt có thể sẽ khác nhau.

Giá trị dự toán chỉ mang tính tương đối và tham khảo để Quý khách hàng có thể hình dung và ước lượng ngân sách cho việc mua sơn.

Giá vật tư sơn áp dụng theo giá bán sơn trắng của dalabd.com tại thời điểm dự toán.

Hệ thống sơn khuyến nghị: 2 lớp bột trét - 1 lớp sơn lót - 2 lớp sơn phủ.

SƠN THEO GU CỦA BẠN

Ngày: 25 - 06 - 2024

Hotline: 0355.999.018

Website: Dalabd.com

MST: 3702959561

Pos Thuận An: 66 CMT8, KP Đông Tư, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương
Telephone: 0274.399.1510

Pos Dĩ An: 314 ĐT 743A, KP Đông Thành, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương
Telephone: 0274.372.1510

SƠN THEO GU CỦA BẠN